Mar
30
Cardona celebra la primera Trobada Comunitària per afavorir la convivència


La Trobada, en què van participar una cinquntena de persones, s'emmarca en el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l'Obra Social "la Caixa" i desenvolupa l'Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE
 
Durant la jornada es va presentar la Monografia Comunitària, un treball obert i en permanent construcció que recopila i organitza un coneixement compartit sobre aquesta vila per ajudar a comprendre el seu present i poder abordar conjuntament el futur.
 
L'objectiu, tant de la Trobada com de la Monografia, és promoure la convivència ciutadana intercultural a Cardona, una vila amb una gran riquesa i diversitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa que requereix de processos d'integració i d'intervenció comunitària perquè el poble sigui un espai on els seus veïns i veïnes se sentin partícips, recolzats i amb oportunitats de desenvolupament.
 
El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI), promogut per l'Obra Social "la Caixa" en col•laboració amb administracions públiques, professionals i ciutadania, s'està desenvolupant des de 2010 en 39 territoris de l’Estat espanyol.
 
El Centre Cívic de Cardona va acollir ahir a la tarda la presentació de la Monografia Comunitària i el Diagnòstic de la vila, un estudi detallat de la situació actual de Cardona que recopila les claus i les estratègies necessàries per fer de la vila un espai favorable de convivència i en l'elaboració del qual han participat més de 400 persones i 70 entitats.
 
Aquesta presentació ha tingut lloc durant la celebració de la primera Trobada Comunitària, un espai de debat i reflexió al qual han assistit prop de 50 persones emmarcat en el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l'Obra Social "la Caixa" i desenvolupa l’Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE. L'acte va comptar amb la presència de l’alcalde de la vila, Ferran Estruch, la Coordinadora de Programes de la Fundació SHE, Ramona Martínez, i la representant de l’Obra Social “la Caixa”, Mireia Petitpierre. També hi van participat Montse Ribalta, assistenta social i Teresa Pampalona, del Centre de Salut junt amb un grup d’actors locals, encarregats de representar les principals conclusions extretes de l’estudi tècnic d’anàlisi de la convivència.
 
Aquest projecte té com a objectiu posar en marxa un procés comunitari per promoure la convivència ciutadana intercultural a Cardona, una vila amb una rica diversitat cultural, ètnica, lingüística i religiosa. En aquest context, els processos de cohesió i d'intervenció comunitària es fan imprescindibles perquè aquest territori sigui un espai on els seus veïns i veïnes se sentin integrats, recolzats i amb oportunitats de desenvolupament.
 
Durant la Trobada, que s'ha plantejat com un espai de participació obert, es van donar a conèixer els resultats que recull la Monografia Comunitària, un treball en permanent construcció que recopila i organitza un coneixement compartit sobre Cardona per ajudar a comprendre el seu present i poder abordar conjuntament el seu futur. En els següents mesos, aquest coneixement donarà pas a una sèrie d'accions que es concretaran en una Programació Comunitària que doni resposta a alguns dels reptes plantejats a la Monografia.
 
Els assistents van coincidir a destacar la importància de la participació activa de tots els actors implicats en la vida del barri i van incidir en què la seva mirada s’ha de dirigir cap a la comunitat i l'acció de les persones, no només per poder abordar la integració i la cohesió social, sinó també per poder prevenir la conflictivitat.
 
En aquest sentit, optimitzar les capacitats de resposta, situar els ciutadans com a protagonistes del canvi, connectar i conèixer la realitat, consensuar accions, afavorir la proximitat, crear vincles, reconèixer el que ens uneix identitàriament, posar l'èmfasi en el comú i tenir com a finalitat el benestar i progrés de la comunitat són algunes de les idees que es van repetir al llarg d'aquesta jornada, concebuda com un espai de trobada i presa de consciència de tots els col•lectius i entitats de Cardona per crear un context que afavoreixi el diàleg per a la construcció de relacions que enforteixin el territori amb la mirada posada en la sostenibilitat dels processos comunitaris.
 
Monografia Comunitària i Diagnòstic
La Monografia Comunitària de Cardona recull una fotografia dels diversos aspectes i característiques estructurals que componen aquest territori, des dels seus orígens i la seva història demogràfica fins al seu moviment ciutadà, passant per sectors com el socioeducatiu, la salut comunitària, l'ocupació o els espais de culte.
 
Les dades objectives i l’opinió de qui viu i treballa al barri han portat a l’obtenció d’un Diagnòstic Comunitari que planteja abordar algunes necessitats com són l’envelliment de la població, el qual esdevé un problema que es pot veure agreujat per la falta d’atractiu dels serveis, de llocs de treball o d’habitatge de lloguer assequible; o la integració de la immigració, un aspecte que es treballa molt bé a l’escola però que es perd quan els nois i noies deixen l’entorn escolar. Finalment la falta de varietat en els processos participatius on sempre assisteixen els mateixos col•lectius la qual cosa fa que molts sectors no estiguin correctament representats. 
 
Una vegada identificades les anteriors necessitats, el següent pas serà intentar donar una resposta a partir de l’elaboració d’una Programació Comunitària consensuada entre tots.
 
Qui conforma el Procés Comunitari de la vila de Cardona
És important assenyalar que en la construcció d'aquest coneixement compartit han participat més de 400 persones i més de 70 entitats i professionals del territori.
 
Si atenem a diversitat cultural, podríem ressaltar els següents dades: a Cardona hi ha un 5,51% d’immigració, el que correspon a un total de 289 persones de 31 nacionalitats diferents. Les nacionalitats més destacades són les següents: marroquí en un 47,7%, un 10,37% de Romania i un 4,56% de Nigèria.
 
A més, del total de la diversitat cultural present al barri (32 nacionalitats), un 8,2% aproximadament ha contribuït amb les seves aportacions a la construcció d'aquest coneixement. Per sectors ens trobem amb els següents percentatges de participació: un 10% correspon a l’administració, un 20% a professionals, un 30% a ciutadania , un 5% són comissions tècniques, les associacionisme i onegés són el 15%, i els àmbits socioeducatiu i salut, en un 10% respectivament.
 
Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI)
El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural, impulsat per l'Obra Social "la Caixa" a 39 barris de l’Estat espanyol en col•laboració amb diferents administracions i entitats socials, és una iniciativa d'intervenció preventiva que fomenta les relacions interculturals i afavoreix la cohesió social i que pretén l'empoderament de la societat en pro de la convivència i el desenvolupament comunitari. A Cardona, el Projecte es porta a terme des de l’any 2014.
 

Organitzadors
Fundació SHE Ajuntament de Cardona
Vols seguir informat?
© 2014 Fundació SHE Tots els drets reservats.
Arriba