Recuperació del Cine Modern

Per tal de poder dur a terme els esdeveniments i programes previstos dins del marc de Cardona Integral és necessària una adequació del model urbà, i en aquest sentit s’ha treballat i s’està treballant en els projectes d’adequació de les rutes saludables, el camp de vida activa, i un centre de convencions.

La recuperació del Cine Modern permetrà assolir la creació d'un centre de convencions al municipi. L’edifici, que va ser reformat l’any 1946 per l’arquitecte Antoni Pons, destaca per diversos factors entre els quals la seva ubicació, configuració, estructura i capacitat, a banda del valor arquitectònic, històric i social  de l'edifici, com a element associat a la cultura i com a antic cinema i teatre del municipi.

Cardona Integral, gràcies a l’ajuda del Dr. Fuster, fa una aposta ferma pel turisme de convencions. El projecte de recuperació del Cine Modern permetrà celebrar diversos esdeveniments al llarg de l’any i posicionarà Cardona en el mercat de convencions i meetings relacionats amb la vida saludable i l’activitat física així com altres esdeveniments científics. A més, les noves instal·lacions obriran la porta a que altres activitats artístiques i espectacles culturals, tant de petit com de gran format, es puguin representar a Cardona, la qual cosa tindrà un gran efecte en l’economia de la vila.

Es preveu que en els tres primers anys es generaran uns ingressos directes, indirectes i induïts de més de 3,2 milions d’euros mitjançant l’adequació del teatre, els costos dels esdeveniments i la despesa estimada per part dels assistents.

Es pretén convertir el cine Modern en un centre de convencions d’abast internacional. Per fer-ho, l’Ajuntament de Cardona amb l’acord de totes les forces polítiques ha decidit adquirir el local que comptarà amb l’aportació de finançament públicoprivat tant pel que fa a la seva adquisició com a la seva remodelació.

Cardona ja fa uns anys que disposa d’un ens de gestió cultural i turístic, la Fundació Cardona Històrica, i per aquest motiu s’ha cregut convenient no crear una nova entitat de direcció sinó modificar l’actual estructura de manera que aquest ens pugui gestionar el nou centre de convencions amb les màximes garanties. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament de Cardona amb l’acord de totes les forces polítiques ha decidit modificar els actuals estatuts de la Fundació Cardona Històrica per tal d’obrir el patronat a administracions públiques superiors, entitats o patrons privats seguint el model d’èxit de Turisme Barcelona amb l’assessorament de Pere Duran, expert en turisme de congressos, que va estar al capdavant del Patronat de Turisme de Barcelona durant 17 anys.
 

Organitzadors
Fundació SHE Ajuntament de Cardona
Vols seguir informat?
© 2014 Fundació SHE Tots els drets reservats.
Arriba