Healthy Communities

Situació de partida

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mortalitat al món. No és només important l'obesitat - principal factor de risc cardiovascular tant en adults com en l'edat infantil -, sinó la proliferació d'hàbits de vida inadequats entre la població, la qual cosa fa que augmenti el nombre de malalts cardiovasculars any rere any.

Tot això, juntament amb una major esperança de vida gràcies a la medicina més avançada i a les noves tecnologies, està provocant una càrrega social i econòmica insostenible per a la nostra societat.

Els experts coincideixen que l'única manera d'evitar l'extensió d'aquestes malalties és un canvi en l'estil de vida de la població i una conscienciació sobre la necessitat de promoure els hàbits saludables.

Programa de Salut Comunitària

 

 

La Fundació SHE, presidida pel Dr. Valentí Fuster, amb la col•laboració de l'Ajuntament de Cardona està posant en marxa el primer pilot de Healthy Communities a Cardona, una intervenció de promoció de la salut basada en evidències científiques i dirigides a promoure el canvi de conducta.

Objectiu: Convertir Cardona en una vila saludable, en què els individus, famílies i comunitats incrementin el seu potencial de salut i benestar i en què treballar per a la salut cardiovascular sigui una tasca de tots.

QUÈ ÉS UNA CIUTAT SALUDABLE?

Una ciutat saludable és aquella que dóna una alta prioritat a la salut en totes les seves actuacions. Està viva i ofereix als habitants espais saludables d'ús individual i col•lectiu dins d'un entorn físic, social, ambiental i cultural.

El concepte de salut que es treballa en una ciutat saludable és una mica més ampli que l'absència de la malaltia o l'activitat curativa dels serveis sanitaris: pot crear-se si l'entorn en què vivim ens facilita estils de vida més sans.

Una ciutat saludable ha de contemplar tots i cadascun dels determinants de salut que defineixen la salut de forma holística: la prevenció de malalties, millorar la salut de tots els grups d'edat, la creació d'entorns físics i socials que promoguin la salut, promoure la qualitat de vida, el desenvolupament saludable i la promoció de comportaments saludables en totes les etapes de la vida.

El programa Healthy Comunities proposa el desenvolupament progressiu d'intervencions o activitats, cadascuna de les quals ha d'integrar tres eixos: Qui, On i Què.

Aquestes intervencions s'haurien d'aplicar al llarg de tot el cicle vital i s'aborden per entorns. Això implica actuar en els àmbits on les persones desenvolupen la seva vida diària (sanitari, escolar, comunitari ...).


Aquest projecte pretén:
  • Promoure qualitat de vida, desenvolupament saludable i estils de vida saludables al llarg de totes les etapes de la vida.
  • Crear un ambient físic (urbanisme saludable) i social que promogui una bona salut per a tothom.
Té com a objectius:
  • Fomentar la pràctica de vida activa i activitat física saludable.
  • Millorar els hàbits alimentaris.
  • Reduir el consum de tabac.
  • Promoure un envelliment actiu i saludable en la població gran.
  • Promoció de la salut integral a través del control dels factors de risc. Fomentar la salut integral i el desenvolupament sostenible.

El Repte pendent

Si bé Espanya ha aconseguit una de les esperances de vida més alta del món (82,1 anys), altres països del nostre entorn ens avantatgen en l'esperança de vida amb bona salut (a Espanya 61,5 anys en homes i 59, 4 en dones).

La Societat del segle XXI té pendent un repte: abordar el canvi de prevalença de les malalties transmissibles a les no transmissibles, conseqüència de la transició demogràfica i la transició epidemiològica.

 

"L'estudi ha estat finançat amb una beca de The Coca-Cola Foundation per mitjà d'un acord amb la Fundació She. El finançament no ha implicat que el finançador hagi intervingut en el disseny de l'estudi, en la presa, anàlisi o interpretació de les dades ".

Organitzadors
Fundació SHE Ajuntament de Cardona
Vols seguir informat?
© 2014 Fundació SHE Tots els drets reservats.
Arriba